Kontakt os på:
Telefon: 72170079
Mobil: 50892802
Email: info@4hoje.dk

 

Terrasse med bed
Ny belægning af terrasse og stier
Plantning og anlæg af bede
Det rigtige grej og maskiner
Indkørsel og stier
Nyanlæg af have
Havearbejde
Højbede i cortenstål

Grøn service for firmaer, institutioner, bolig- og grundejerforeninger og private er det største arbejdsområde for 4Høje Anlægsservice. Med fokus på kundetilfredshed udfører vi ydelser som:

Græsarealer:
Græsslåning i alle niveauer

Gødskning

Topdressing

Vertikalskæring

Muldvarpebekæmpelse

Grønne områder:
Ukrudtsbekæmpelse

Beskæring af træer og buske

Buskrydning

Hækklipning
Træfældning og topkapning

Udlægning af træflis

Flishugning

Stødfræsning

Flisearealer:
Algebekæmpelse

Maskinfejning

Vintertjeneste - snerydning/saltning

Ukrudtsbekæmpelse

Affaldsopsamling:
Opsamling af papir
og affald

Vi udfører primært vore grønne ydelser som led i en fast aftale, men der er dog mulighed for, at vi kan udføre opgaver indenfor grøn service som engangsopgaver.
Udover stabile og veluddannede medarbejdere er vore maskiner i høj grad med til at gøre vore priser og ydelser konkurrencedygtige.

Ring og få et godt tilbud på udførelse af havearbejde i dine grønne områder.