Kontakt os på:
Telefon: 72170079
Mobil: 50892802
Email: info@4hoje.dk

 

Terrasse med bed
Ny belægning af terrasse og stier
Plantning og anlæg af bede
Det rigtige grej og maskiner
Indkørsel og stier
Nyanlæg af have
Havearbejde
Højbede i cortenstål

Sommeren er tiden, hvor man skal nyde sin have, 4Høje-sommer-inspiration-til-foråret-af-4Høje-anlægsservicemen der er også meget arbejde der skal gøres.

Bedene skal luges. Græsset klippes og plejes. Hækken klippes.

Rhododendron, der er blevet for store eller af anden årsag trænger til beskæring, bør beskæres lige efter blomstring. Lyng bør klippes hvert år lige efter blomstring, ellers bliver de med tiden bare i midten. Klip aldrig længere ned end, at der er grønt tilbage.

En tur med en vertikalskærer, giver plænen nyt liv. Mos fjernes, og græsset får luft. Man kan godt blive overrasket over, hvor meget affald det giver. Giv efterfølgende et godt lag topdress over hele plænen. Det forbedrer vækstbetingelserne og udligner ujævnheder på plænen. Efterså med græsfrø og giv evt. gødning.

Vær opmærksom på gåsebiller; de sværmer omk. maj/juni. Ønsker man at bekæmpe dem, skal det foregå inden 7 uger efter, de har sværme;, dog er det mest optimalt at bekæmpe efter 10-17 dage. Det er ikke billerne, der gør skade, men deres larver. Larverne æder løs af græsrødderne, og hvis man ikke griber ind, risikerer man at få store døde pletter i plænen.

Ukrudt i plænen kan sprøjtes i hele vækstsæsonen.

Skvalderkål er en af de store udfordringer, man kan have i bedene. En udvej kan være at lægge bedet om i græs og lave et nyt bed et andet sted i haven med nye planter. Flytter man nogle af planterne til det nye bed, får man givetvis noget skvalderkål med.

Sidst på sommeren, når bærbuskene bugner, og det er blevet plukketid, kan man med fordel beskære buskene samtidig med plukningen. Klip de ældste grene og  krybende grene  af lidt over jorden. Så kan man sidde behageligt med de afklippede grene og plukke bær.